Zcela jasné

Zde najdeš všechny obchodní podmínky prodeje zboží Stoneman-Merchandise.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují prodej produktů Stoneman skrz absolutGPS. absolutGPS je značka společnosti geoSports-Tec GmbH se sídlem v Lipsku. Zastupujeme Stonemana mimo Itálii. Přečti si prosím tyto podmínky pečlivě, než si u nás zboží objednáš. Při zadávání objednávky souhlasíš s tím, že se tyto podmínky prodeje budou vztahovat i na Tvoji objednávku.

Naše kontaktní údaje

absolutGPS je ochranná známka společnosti geoSports-Tec GmbH. Zde je kontakt na nás: tel.

geoSports-Tec GmbH
Christianstraße 1
04105 Leipzig
Tel. +49 341 39281107
Fax +49 341 600117379
E-Mail: mail@absolut-gps.com
Okresní soud v Lipsku: HRB 29625 · DIČ: DE291272070 · Jednatel: Tilman Sobek

Objednávka, kupní smlouva a elektronická komunikace

Tvá objednávka představuje Tvoji nabídku společnosti absolutGPS k uzavření kupní smlouvy.

 • Pokud nám pošleš objednávku, zašleme Ti e-mail s potvrzením o přijetí objednávky a s uvedením podrobností (potvrzení objednávky). Toto potvrzení objednávky ještě nepředstavuje přijetí Tvé nabídky, ale mělo by tě jen informovat, že Tvá objednávka byla přijata.
 • Jakmile objednaný produkt vyexpedujeme, je kupní smlouva uzavřena. Zásilku potvrdíme druhým e-mailem. Bude-li tvá objednávka dodávána ve více než v jednom balení, je možné, že obdržíš za každou zásilku potvrzení o expedici. V tomto případě je mezi námi na každou zásilku uzavřena samostatná kupní smlouva o produktech uvedených v příslušném potvrzení o expedici. Bez ohledu na Tvé právo na odstoupení od smlouvy, můžeš objednávku zboží, před odesláním příslušného potvrzení o expedici, zdarma zrušit. Toto právo na storno objednávky se nevztahuje na produkty, na které neexistuje právo na odstoupení od smlouvy.
 • Souhlasíš s tím, že sdělení týkající se smlouvy budou zasílána v elektronické podobě. Elektronické faktury zasíláme ve formátu PDF na e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Pokud potřebuješ kopii faktury v papírové podobě, kontaktuj nás.

Tvé právo na odstoupení od smlouvy

POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo na odstoupení od smlouvy

Máš právo bez uvedení důvodu do čtrnácti dnů od smlouvy odstoupit. Lhůta na odstoupení od smlouvy je čtrnáct dnů ode dne, kdy jsi Ty nebo třetí osoba, kterou jsi určil, a která není dopravcem, zboží obdržel(a) (nebo poslední zboží, poslední částečnou zásilku nebo poslední zásilku v případě smlouvy o více položkách zboží v jedné objednávce nebo o dodávce zboží v několika dílčích zásilkách nebo kusech).

Abys mohl uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíš nám své rozhodnutí o zrušení naší smlouvy jednoznačným prohlášením sdělit (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Žádost o zrušení smlouvy pošli na adresu:

geoSports-Tec GmbH  
Christianstrasse 1
04105 Lipsko
Tel. +49 341 39281107
Fax +49 341 600117379
E-Mail: mail@absolut-gps.com

Na žádost o zrušení smlouvy můžeš použít přiložený vzorový formulář, jeho použití ale není povinné.

Na dodržení storno lhůty stačí, abys oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zaslal před uplynutím lhůty k odstoupení.

Důsledky zrušení smlouvy:

Pokud zrušíš naši smlouvu, vrátíme ti všechny platby za zakoupené zboží, které jsme od tebe obdrželi, a uhradíme Ti náklady za nejlevnější standardní dodávku, kterou nabízíme. Vrácení peněz bude provedeno okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů od data, kdy nám bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, za předpokladu, že jsme zboží obdrželi zpět nebo když předložíš doklad, že jsi zboží zaslal zpět – podle toho, která skutečnost nastala dřív. Pro vrácení peněz použijeme stejné platební prostředky, jaké jsi použil při původní transakci – pokud jsme se výslovně nedohodli jinak. V žádném případě nebudeme účtovat poplatky za vrácení peněz.

Zboží musíš vrátit okamžitě, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů od data, kdy jsi nás informoval o zrušení této smlouvy. Termín je dodržen, pokud zboží odešleš před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Poštovné za vrácení zásilky neseš Ty, pokud dodané zboží odpovídá objednanému zboží. V opačném případě je zpětná zásilka proTtebe zdarma. Zboží, které není možno zaslat zpět, vyzvedneme.

Za úbytek hodnoty zboží musíš zaplatit pouze tehdy, pokud je tento úbytek hodnoty způsoben manipulací, která není nezbytná pro kontrolu jakosti, vlastností a funkce zboží.

Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy

Právo o odstoupení od smlouvy neexistuje pro smlouvy...

 • ... na dodávku zboží, které je vyrobeno podle specifikace zákazníka nebo je zřetelně přizpůsobeno jeho osobním potřebám,
 • ... na dodávku uzavřeného zboží, které ze zdravotních nebo hygienických důvodů není vhodné vracet, jestliže jeho zapečetění bylo po dodání znehodnoceno,
 • ... na dodávku zboží, jestliže toto zboží bylo po dodání vzhledem k jeho povaze neoddělitelně smíšeno s jiným zbožím,
 • ... pro dodání zboží, které se může rychle kazit nebo jehož datum expirace by se rychle překročilo,
 • ... na dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v uzavřeném obalu, v případě že zapečetění bylo po dodání znehodnoceno,
 • ... na poskytování služeb v oblasti ubytování pro účely jiné než bydlení, přepravu zboží, pronájem automobilů, dodávky potravin a nápojů a další služby související s volnočasovými aktivitami, pokud smlouva obsahuje termín nebo časové období, ve kterém má být plněna.

Vzor žádosti o odstoupení od smlouvy

Můžeš použít tento vzor, není to ale povinné. Žádost o zrušení smlouvy pošli na adresu:

geoSports-Tec GmbH  
Christianstrasse 1
04105 Lipsko
Tel. +49 341 39281107
Fax +49 341 600117379
E-Mail: mail@absolut-gps.com

 • Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy uzavřenou mnou/námi (*) o nákupu následujícího zboží (*)/poskytování následující služby (*)
 • Objednáno dne (*)/obdrženo dne
 • (*) Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
 • Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze v případě, že je žádost sdělena v papírové podobě)
 • datum

___
(*) Nehodící se škrtněte. 

KONEC POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Ceny

Platí ceny uvedené v internetovém obchodě v době objednávky. Všechny uváděné ceny jsou konečné ceny, včetně příslušné DPH. K cenám je nutno přičíst náklady na balné a poštovné za každou objednávku a dodací adresu. Výše dodacích a přepravních nákladů bude v nákupním košíku samostatně vyčíslena.

Platba, doprava a clo

Během objednávky můžeš platit přímo prostřednictvím platby předem nebo použij PayPal.

V zásadě dopravujeme do všech zemí EU. Vyhrazujeme si ale právo do některých zemí zboží nedodávat. Mimo zásilek do Německa vzniknou vyšší náklady na expedici a dodávku. Tyto náklady budou zobrazeny během procesu objednávky a vyčísleny samostatně.

Není-li dohodnuto jinak, doručení se uskuteční na tebou zadanou dodávací adresu. Všechny zakázky zpracováváme co nejrychleji a usilujeme o to, abychom vždy dodrželi stanovené časy dodávek. Zdůrazňujeme, že veškeré informace o dostupnosti, expedici nebo dodání produktu jsou pouze odhadem a slouží jen k přibližné orientaci. Neposkytujeme žádné závazné nebo zaručené termíny expedice nebo dodání, pokud v možnostech zásilky příslušného produktu termín dodávky není výslovně označen jako závazný. Pokud při zpracování tvé objednávky zjistíme, že položky, které jsi objednal, nejsou k dispozici, budeme tě kontaktovat e-mailem. Tvá zákonná práva tím zůstávají nedotčena.

Pokud ti nebylo možné zboží doručit, protože tě doručovací služba na zadané doručovací adrese nebyla schopna zastihnout, přestože jsi byl o termínu dodání informován s dostatečným předstihem, musíš nést náklady na neúspěšné doručení.

Každý dodávaný produkt zůstává majetkem společnosti geoSports-Tec GmbH až do úplného zaplacení.

Pokud objednáváš produkty pro doručení mimo EU, může se tvá objednávka stát předmětem dovozních cel a poplatků, které budou účtovány, jakmile balík dorazí na dané místo doručení. Nemáme žádný vliv na celní odbavení. Veškeré poplatky v této souvislosti musíš hradit ty.

Tvoje záruka

Platí zákonná ustanovení o záruce. Záruka dva roky se vztahuje na veškeré zboží zakoupené v Evropské unii. V případě, že doručené zboží má zjevné materiálové nebo výrobní vady, včetně poškození při přepravě, reklamuj prosím tyto vady okamžitě nám nebo dodavateli, který zásilku doručil.

Poukázky

Každá poukázka / poukázkový kód (dále jen "poukázka") platí pouze na období nebo na akci uvedenou v době vydání. Prodloužení nebo přenos na jinou akci není možné. Podmínky vydání a užívání poukázek, jako je doba platnosti nebo minimální hodnota objednávky (kupní cena včetně DPH bez nákladů na dopravu), stanovujeme my a zveřejňujeme je v rámci akce.

 • Na každou objednávku lze vybrat a použít jen jednu poukázku. Kombinace více poukázek není možná.
 • Pokud hodnota zboží následným stornem nebo vrácením zboží klesne pod minimální hodnotu objednávky, bude částka, která se bude vracet, snížena o hodnotu poukázky. V případě vrácení zboží nebo storna, nebude částka poukázky vrácena.
 • V případě odůvodněného podezření z podvodu v souvislosti s poukázkami si vyhrazujeme právo vyžadovat alternativní způsob platby, dodávku odepřít a/nebo zablokovat příslušné zákaznické účty.
 • Nepřebíráme žádnou odpovědnost za ztrátu nebo krádež poukázek.

Platné právo

Platí právo Spolkové Republiky Německo, s výjimkou Úmluvy OSN o prodeji (CISG).

Změna těchto podmínek prodeje

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše webové stránky, naše postupy a podmínky, včetně těchto podmínek prodeje. Na tvoji objednávku se vztahují podmínky prodeje platné v době tvé objednávky, pokud zákon nebo vládní nařízení nevyžaduje změnu těchto podmínek. Pokud je některé ustanovení těchto prodejních podmínek neúčinné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné a neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

Pokud porušíš tyto prodejní podmínky a my nevzneseme námitku, budeme i nadále oprávněni uplatňovat naše práva při jakékoliv jiné příležitosti, při které tyto prodejní podmínky porušíš.